Wie kan lid worden?

De toegetreden leden worden aangeworven uit actief en gepensioneerd personeel van de volgende diensten :

 

 •  Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, met inbegrip de hulpagenten van politie en het administratief personeel;
 •  Procureurs des Konings, Procureurs-Generaal, hun substituten en hun griffiepersoneel;
 •  Rechters uit alle rechtbanken en hoven, met inbegrip de onderzoeksrechters en hun griffiepersoneel;
 •  Actief personeel van de militaire politie ;
 •  Technici OGP van het BIPT ;
 •  Ambtenaren van het Bestuur van het Vervoer en van het Hoog Comité van Toezicht die met een mandaat van gerechtelijke politie belast zijn ;
 •  Personeelsleden van de uitbater van een vervoermaatschappij beëdigt zijn of de personeelsleden van de exploitatiemaatschappijen met hoedanigheid van agent van gerechtelijke politie ;
 •  Personeel van Financiën, afdeling Douane en Accijnzen;
 •  Bewakers van waters en bossen, personeel van het Ministerie van Landbouw;
 •  Personeel van de buitendienst van de staatsveiligheid en de militaire veiligheid ;
 •  Personeel belast met het toezicht op transport, afhangend van het Ministerie van Verkeerswezen;
 •  Havenkapiteins ;
 •  Leden van de Europese anti-fraudedienst (OLAF) en veiligheidsmensen van de Europese Commissie ;
 •  Veiligheidsbeambtes met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen;
 •  Treinbegeleiders

 

Klik op onderstaande link, vul het formulier in en bezorg het aan het nationaal secretariaat of aan een lokaal bestuurslid.

Inschrijvingsformulier ===>