Wie kan lid worden?

De personen uit het actief en gepensioneerd personeel van de volgende diensten :

 • Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, met inbegrip de hulpagenten van politie en het administratief personeel;
 • Procureurs des Konings, Procureurs-Generaal, hun substituten en hun griffiepersoneel;
 • Actief personeel van de militaire politie ;
 • Technici OGP van het BIPT ;
 • Ambtenaren van het Bestuur van het Vervoer en van het Hoog Comité van Toezicht die met een mandaat van gerechtelijke politie belast zijn;
 • Personeelsleden van de uitbater van een vervoermaatschappij beëdigt zijn of de personeelsleden van de exploitatiemaatschappijen met hoedanigheid van agent van gerechtelijke politie;
 • Personeel van Financiën, afdeling Douane en Accijnzen;
 • Bewakers van waters en bossen, personeel van het Ministerie van Landbouw;
 • Personeel van de buitendienst van de staatsveiligheid en de militaire veiligheid;
 • Personeel belast met het toezicht op transport, afhangend van het Ministerie van Verkeerswezen;
 • Havenkapiteins;
 • Leden van de Europese anti-fraudedienst (OLAF) en veiligheidsmensen van de Europese Commissie ;
 • Veiligheidsbeambtes met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen;
 • Treinbegeleiders

Klik op onderstaande link, vul het formulier in en bezorg het aan het nationaal secretariaat of aan een lokaal bestuurslid.

Inschrijvingsfomulier